Make your own free website on Tripod.com

TESA031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJNI ALATI

Java Runtime Enviroment - Java podrška je neophodna za izvršavanje mnogih dinamičkih sadržaja na internet stranama.

download

 

Star UML - Odličan program za crtanje UML (Unified Model Language) dijagrama svih vrsta, od strukturnog do slučajeva upotrebe. Ono što predstavlja pregled Modela entiteta i odnosa u informacionim sistemima, u slučaju objektno orijentisanog programiranja predstavljaju ovi dijagrami. Ovo je jedan od retkih besplatnih programa ovog tipa.

download

Nvu - Nvu je program za kreiranje i održavanje web prezentacija.

download

Decimal BASIC - Decimal BASIC je potpun ISO BASIC programski lezik za učenje programiranja. Pored osnovnog rada sa tekstom, imate mogucnost rada u grafickom rezimu.

download

Free Pascal - U školama i na fakultetima, Pascal predstavlja osnovni jezik za učenje programiranja. Preglednost koda i intuitivne osnovne naredbe idu u prilog tome da se prvi koraci programiranja upravo rade sa ovim programskim jezikom.
Ovo razvojno okruženje je u tekstualnom režimu i predstavlja besplatni ekvivalent Turbo Pascalu 7.0. Omogućava da radite i sa objektnim pascalom, što podrazumeva da imate potpun rad sa klasama i svim objektno orijentisanim elementima programiranja. Nakon savladavanja ovog okruženja, možete preći na Delphi, komercijalni vizuelni alat za pravljenje Windows aplikacija.

download

NAZAD

meni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forum