Make your own free website on Tripod.com

Velika piramida

VELIKA PIRAMIDA ili Keopsova piramida je fenomen koji nas svojom pojavom neprestano iznenađuje i stalno vraća na početak razmišljanja. Ko smo mi? Gde je granica ljudskog, a gde početak božanskog? Ko poseduje Znanje utkano u geometriji njenog postojanja? Odakle dolazi to Znanje? Krenimo redom sa činjenicama nad kojima se moramo zapitati i nad kojima će nam zastati dah! Da li je sve ovo slučajno?
-Piramida je tačno postavljena prema stranama sveta.
-Piramida se nalazi u centru ukupne mase Zemlje.
-Meridijan koji prolazi kroz Gizeh deli mora i kontinente Zemlje na dva dela iste veličine. Ovaj meridijan je, sem toga, najduži meridijan koji se pruža sa Severa na Jug i predstavlja nultu tačku za merenje dužina cele Zemljine kugle.
-Uglovi piramide dele region delte Nila na dve iste polovine.
-Piramida je savršen geodetski stožer i tačka za pravac.
Pomoću trangulacije može se izmeriti cela Zemlja dokle dopire pogled, kao što su Napoleonovi naučnici utvrdili sa zapanjenošću.
-Tri piramide Gizeha izgradene su medu sobom u Pitagorinom trouglu, čije se stranice nalaze u srazmeri 3:4:5.
-Odnos izmedu visine i obima piramide odgovara odnosu izmedju prečnika kruga i obima kruga. Četri strane su najveći i najupadljiviji trougli na svetu.
-Pomoću piramide se može izračunati kako zapremina kugle tako i površina kruga. Ona je spomenik kvadrature kruga!
-Piramida je džinovski peščani sat. Senke koje ona stvara od sredine Oktobra do početka Marta prikazuju godišnja doba i dužinu godine. Dužina kamenih ploča koje se nalaze oko piramide, odgovara dužini senke u jednom danu. Posmatranjem te senke na tim kamenim pločama može se dati tačno dužina godine na 0,2419. deo.
-Normalna dužina strana kvadratne osnove daje 365,342 egipatskih laktova. Broj je identičan sa brojem dana tropske sunčane godine.
-Rastojanje velike piramide od središta Zemlje je isto tako rastojanje od Severnog pola i time odgovara rastojanju od Severnog pola do središta Zemlje.
-Ako se osnova površine piramide podeli dvostrukom polovinom ovoga spomenika, dobija se broj Pi=3,1416.
-Ukupna površina četri strane piramide odgovara kvadratu visine piramide.
-Vrh velike piramide se poklapa sa Severnim polom, njen obim odgovara dužini ekvatora, a oba su srazmerno udaljena jedan od drugog. Svaka strana piramide izmerena je tako da svaka odgovara četvrtini sektora severne polulopte ili sferičnom kvadratu od 90 stepeni. (Obim ekvatora iznosi 40.076,592 km, a obim Zemlje računat preko polova iznosi 40.009,153 km).
matematičkih i geometrijskih slučajeva moglo bi se bez muke i dalje produžiti, jer su oštroumni mislioci napisali debele knjige o tome, a njih stalno osporavaju Ijudi isto tako bogati duhom. Da li je potrebna još jedna proba?
-Nagibni ugao velike piramide je tako podešen da podnevno Sunce od kraja Februara do polovine Oktobra ne pravi nikakvu senku. To ima svoga razloga: bog Sunca Ra dao je znak Ijudima. Ništa nas više ne sme začuditi - ako je i prosečna razdaIjina Zemlja - Sunce sadržana u piramidi. Ona tačno iznosi 109 visine piramide. Slučajno? Teško, jer se "visina piramide odnosi prema polovini dijagonale površine osnove 9:10".